Vysoké školy

Univerzita Tomáš Bati ve Zlíně

Fakulta logistiky a krizového řízení se sídlem v Uherském Hradišti

Nabídka bakalářských studijních programů pro školní rok 2015/16:
Procesní inženýrství
Ochrana obyvatelstva
Bezpečnost společnosti

Více o této možnosti studia zde

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Detašované pracoviště Uherské Hradiště

Nabídka bakalářských studijních oborů pro školní rok 2015/16:
Eurospráva
Informatika v Ekonomice

Více o této možnosti studia zde

Univerzita Tomáš Bati ve Zlíně

Škola

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) je dynamicky se rozvíjející vysokou školou, která poskytuje širokou nabídku studia humanitních, přírodovědných, technických i uměleckých oborů na šesti fakultách. Je centrem špičkové vědy a výzkumu v republikovém a v mnoha směrech i v mezinárodním měřítku. Počtem asi 12 600 studentů se UTB řadí ke středně velkým univerzitám v ČR.
Více zde

Vyšší odborná škola

– Akreditovaný vzdělávací program:
Ekonomicko-právní činnost (68-41-N/03)

Více o této možnosti studia zde

Soukromá jazyková škola Comenius Collegium

– Jednoleté pomaturitní studium jazyků AJ, NJ, FJ, RJ, ŠJ
Více zde